کره جنوبی

همه چیز درباره ی کره جنوبی

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

آموزش زبان کره ای

تمام مصدر های کره ای از ریشه ی فعل ساده + 다 ساخته میشن. مثل 가다 ,보다
* واژه ی 예 به معنی بله و 네 به معنی اره , 아니, 아니오 به معنی نه است
* نشانه ی فاعل در کره ای 가/이 که 가 برای کلماتی که آخرین حروف آنها صدادار و 이 برای واژگانی با آخرین حروف صامت
* نشانه های 는 /은 نیز نشانه های فاعلی هستند که 는 برای واژگانی با آخرین حروف مصوت و 은 برای واژگانی که آخرین حر آنها بی صدا باشد.
* 가/이 حالت معرفه بودن 는 /은 حالت نکره بودن.
*ساختار جملات کره ای مانند فارسی بر اساس فاعل+ مفعول +فعل هست
* افعال به سه دسته ی ساده, گذشته و آینده تقسیم می شوند
* تمام افعال در هر زمانی به دو دسته مودبانه و دوستانه تقسیم می شوند
* فعل حال ساده :
مودبانه : ریشه ی فعل+ ㅂ니다
دوستانه: ریشه ی فعل + 어/아 요
ریشه فعل +어/아
ریشه ی فعل + (ㄴ)다
* افعال گذشته:
مودبانه : فعل حال ساده + ㅆ습니다
دوستانه: فعل حال ساده +ㅆ어요
فعل حال ساده+ ㅆ어
فعل حال ساده+ ㅆ다
*افعال آینده:
مودبانه: ریشه ی فعل + ㄹ 거다
" این فعل 거다 به صورت 겁니다, 겠습니다 می آیند)
دوستانه:
ریشه ی فعل + ㄹ 게요
ریشه فعل +ㄹ 게
*اگر به آخر بعضی از ریشه ی فعل 게 اضافه بشه این حالت قیدی پیدا میکنه
* "تا" در کره ای 까지 و " از " 부터 می گردد
*مجبور بودن در کره ای ==> ریشه ی فعل +(이)야 하다
* ضمایر فاعلی در کره ای به صورت زیر هستند:
من :나, 저
تو: 너,당신,그대
او 그,그녀,그분
ما 우리
شما 당신들, 그대
آنها : 그들
* معمولا ضمیر اول شخص و دوم شخص رو به کار نمی برند فقط برای تاکید میاد
*کلمه ی نسبت برای اینکه مضاف را به مضاف الیه وصل کنیم از 의 استفاده می کنیم و قاعده اش خلاف فارسی مضاف الیه + 의 + مضافه
*ضمیر ملکی در کره ای به صورت:
... من : 제,내
بقیه به روش قبل و با 의 ساخته میشه
* موصوف و صفت : صفت +ㄴ + موصوف.
* کلماتی که ㅂ مثل 아름답다 دارند برای بردن ان در زمان ها ㅂ تبدیل به 우 میشه و بعد در زمان های مختلف برده میشه
* فعال هایی که ㄹ مثل 살다 دارند در حالت مودبانه ی افعال یا برای ساختن صفت و اضافه شدن 니 یا 시다 حرف ㄹ حذف میشه
*برای امر کره ای از ریشه ی فعل+ 시다 و یا 부탁하다 استفاده میکنیم
*اجازه دادن یا گذاشتن در کره ای : ریشه ی فعل + ㅂ시다
*حالت بچگانه یا بسیار خودمانه فعل گذاشتن یا اجازه دادن میشه ریشه ی فعل + 자
* باید در زبان کره ای ریشهه ی فعل + 려고 하다 هم می شود
* نباید در کره ای ریشه ی فعل + 면 안되다
* زمانی که = ریشه ی فعل + ㄴ 때 یا ㄹ 때
*در کره ای مودبانه حرف زدن اهمیت زیادی داره بعضی فعل ها هم حالت مودبانه دارند مثل 있다 میشه 계다 یا 자다 میشه 주무시다
* پیوند " که " در زبان کره ای از ㄴ استفاده می کنند
* ایکاش : 면 + 좋겠다 +ریشه ساده فعل
* نشانه های تعجبی بعد فعل می آیند 군요 و 네요 هستند
*تا به حال : فعل حال ساده + 본적이 있다

این قاعده ،[i] محترمانه کردن فعل شماست . اینکه بخواید خیلی رسمی و محترمانه صحبت کنید .
برای مثال ما در فارسی میگیم « معلم تشریف میبرند»به جای اینکه بگیم «معلم رفتند».
برای این کار ما به فعلمون کلمه با تلفظ« شی» اضافه میکنیم .
ما میدونیم که نشانه مصدری در فعلهای کره ای کلمه هست «دا» مثل 가다
ما نشانه مصدری رو برمیداریم و «شی» رو به اون اضافه میکنیم و بعد هم فعل입니까 رو میاریم . که میشه
가십 니 까
این درصورتی هست که وقتی نشانه مصدری رو برمیداریم، ریشه فعل ما به حرف صدادار ختم میشه ولی اگر به یه حرف صامت ختم شد. اونموقع ما باید یه حرف صدادار رو بهش اضافه کنیم یعنی بیایم و بهش حرف رو اضافه کنیم برای مثال
앉 다 به معنی نشستن رو اگر ما نشانه مصدری رو حذف کنیم اونوقت آخرین کلمه باقی مانده یه حرف صامت هست پس ما میایم اول یه به اون اضافه میکنیم بعد حرف رو بهش اضافه میکنیم .که میشه
앉 으 십 니 다 «آنجه او شیم نید»ا یعنی «بفرمایید بشینید.»
که البته اینو داخل پرانتز میگم (که این کلمه هم مؤدبانه هست هم کتابی اگه بخوایم فقط مؤدبانه باشه و کتابی نباشه بجای «ایم نیدا» از کلمه «یو» استفاده میکنیم میگیم «آنجه او شی یو » یا «آنجیشیو»

 

+ پنجشنبه سوم آذر 1390 ساعت 15:36 بـ ه قـلمـ مهرانطراح : صـ♥ـدفــ